Gunnebo AB

Valberedning för Gunnebo utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 14:23 CEST

Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 beslutades att Gunnebos valberedning skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2005, samt styrelsens ordförande.

Den tredje största ägaren är IF Skadeförsäkrings AB som avböjt deltagande och därmed blir den fjärde största ägaren, Odin Forvaltning AS representerade i valberedningen.

Följande personer bildar valberedning inför den ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2006:
• Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB
• Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB
• Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltning AS
• Roger Holtback, Styrelseordförande och sammankallande

Valberedningen har bland annat till uppgift att lämna förslag till dels val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter, dels styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Gunnebos styrelse kan vända sig till Gunnebos valberedning på e-post-adress: valberedningen@gunnebo.se eller till Valberedningen, Gunnebo AB, Box 5181,
402 26 Göteborg.

GUNNEBO AB (publ)
Information

För ytterligare information vänligen kontakta:
Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-10 70 90, mobil 0705-48 68 18, eller
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se


Gunnebo är en internationell säkerhetskoncern med 90 bolag i 30 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 6 600 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand- och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter och system för säker kontanthantering för banker och detaljhandeln, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Elkosta och Troax.