Gunnebo AB

Valberedning för Gunnebo utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:18 CEST

Vid den ordinarie bolagsstämman 2010 beslutades att Gunnebos valbered­ning skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2010, samt styrelsens ordförande.

Den tredje och fjärde största ägaren, IF Skadeförsäkrings AB och Enter Fonder, har båda avböjt deltagande. Där­med blir den femte största ägaren, Odin Forvaltnings AS, representerad i valbe­redningen.

Följande personer bildar valberedning inför årsstämman den 20 april 2011:

  • Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB
  • Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB
  • Nils-Petter Hollekim, Odin Forvaltnings AS
  • Martin Svalstedt, Styrelseordförande och sammankallande

Valberedningen har bland annat till uppgift att lämna förslag till dels val av sty­relsens ordförande och övriga ledamöter, dels styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Gunnebos sty­relse kan vända sig till Gunnebos valberedning på
e-postadress: valberedningen@gunnebo.com eller till Valberedningen, Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg.

GUNNEBO AB
(publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Svalstedt, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-85 53 70, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06,
mobil: 0708-28 33 39, eller e-post:
karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com


Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 800 miljoner kronor och 5 900 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.