HiQ International AB

Valberedning för HiQ International AB inför årsstämma 2011

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 11:47 CEST

I enlighet med beslut fattat av HiQs årsstämma den 25 mars 2010 har en valberedning bestående av Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Peter Rönström, Lannebo Fonder, Magnus Molin, Svolder och Anders Ljungh utsetts.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Val av och arvode till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall)
  • Beslut om principer för utseende av valberedning, samt
  • Ordförande vid årsstämma

Aktieägare som önskar lämna förslag till HiQs valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@hiq.se eller med brev till HiQ International AB, Att: Valberedningen, Box 7421, 103 91 Stockholm.

Datum för årsstämma 2011 samt senaste datum för aktieägare att lämna förslag till HiQs valberedning kommer att tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2010, den 26 oktober 2010.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Malm, Ekonomichef HiQ, tel 08-588 90 000, 0704-200 017

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.