Statens offentliga utredningar

VALBEREDNING HAR UTSETTS I GUIDELINE

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 14:49 CET

Guideline Technology AB (publ), noterat på NGM-Equity, meddelar att en valberedning har utsetts inför årsstämma i maj 2011 bestående av följande personer: Torsten Börjemalm (styrelsens och valberedningens ordförande), Jan Hjorth, Barbro Rydell och Claes Julin. Samtliga personer utom Torsten Börjemalm representerar större ägare.

Valberedningen kan kontaktas genom dess ordförande Torsten Börjemalm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2011 kan skicka e-post till valberedningen genom dess ordförande Torsten Börjemalm, torsten.borjemalm@telia.com , alternativt skicka brev till valberedningen på nedanstående adress. Valberedningen önskar erhålla eventuella förslag senast den 31 mars 2011.

Adress:
Valberedningen för Guideline Technology AB (publ)
c/o Guideline Technology AB (publ)
Frösundaviks Allé 15, 169 70 Solna

Stockholm, 29 november 2010

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth,
VD, Guideline, Tel. 0733-25 75 03
alt. peter.hjorth@guidelinetechnology.com
Se även www.guidelinetechnology.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Guideline Pressrelease 2010-11-29.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Guideline Technology

Om Guideline Technology
Guideline Technology verkar inom geoteknologi med två verksamhetsområden. Affärsområdet Guideline utvecklar och marknadsför teknologi inom mikroseismik för identifikation av objekt och strukturer under mark. Affärsområdet MALÅ Geoscience utvecklar och säljer produkter och lösningar inom området markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här