ÅF

Valberedning i ÅF utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:52 CEST

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Vid ordinarie bolagsstämma i ÅF 2005 beslutades att en representant för Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse (ÅForsk) ska sammankalla en nomineringskommitté - valberedning, som består utav representanter för företagets största aktieägare.

Till valberedning har nu utsetts:

- Lena Treschow Torell, VD IVA (ordförande valberedningen)
- Gunnar Svedberg, ordförande ÅForsk
- Björn Lind, SEB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning.
Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.