SKF AB

Valberedning i AB SKF inför bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 11:40 CEST

I enlighet med beslut vid AB SKFs bolagsstämma den 19 april 2005 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden utgör valberedning inför den ordinarie bolagsstämman 2006.

Representanter:
Claes Dahlbäck, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Marianne Nilsson, Robur
Tomas Nicolin, Alecta
Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv

Ordinarie bolagsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 25 april 2006.
Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, stämmoordförande, eller valberedning inför 2007 års ordinarie bolagsstämma, kan vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com
eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail-adresser:

claes.dahlback@wcap.se
marianne.nilsson@robur.se
tomas.nicolin@alecta.se
bengt-ake.fagerman@skandia.se

Göteborg den 13 oktober 2005
Aktiebolaget SKF
(publ.)

Aktiebolaget SKF
SE-415 50 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 337 10 00 Fax. +46 31 337 17 22 www.skf.com