SKF AB

Valberedning i AB SKF inför bolagsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 13:54 CEST

I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 16 april 2008 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2009.

Representanter:
Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Bengt-Åke Fagerman, Skandia Liv
Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
Tomas Nicolin, Alecta

Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg tisdagen den 21 april 2009.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2010 års årsstämma, kan senast två månader före årsstämman 2009, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail:

chairman@skf.com

eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mailadresser:

claes@rafsnas.se
bengt-ake.fagerman@skandia.se
marianne.nilsson@swedbankrobur.se
tomas.nicolin@alecta.se

Göteborg den 26 september 2008

Aktiebolaget SKF
(publ.)Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september 2008 kl 13.00.För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communication, tel: 031-337 32 60, mobil: 0706-97 32 60,
e-post: ingalill.ostman@skf.com
IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031-337 19 94, mobil: 0705-18 19 94,
e-post: marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantör inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Koncernens omsättning 2007 var 58 559 miljoner kronor. Antalet anställda var 42 888.