Catena AB

Valberedning i Catena AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 16:29 CEST

Med hänsyn till de ägarförändringar som skett i Catena har Ulf Strömsten, Catella, utträtt ur valberedningen. Peab AB har utsett Jan Johansson som ny representant.

Valberedningen får därefter följande sammansättning:

Henry Klotz  CLS Holding plc
Erik Selin Erik Selin Fastigheter AB
Jan Johansson  Peab AB
Bo Jansson  Skandia Liv

Till valberedningens ordförande har utsetts Bo Jansson.

Sammankallande för valberedningen är styrelsens ordförande Henry Klotz.

Frågor besvaras av Bo Jansson, telefon 070-590 84 42

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se