Catena AB

Valberedning i Catena AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:09 CEST

I enlighet med av årsstämman fastställda instruktioner till valberedningen har följande ledamöter utsetts att ingå i Catenas valberedning.

Henry Klotz                  CLS Holdings plc
Christian Hahne            Erik Selin Fastigheter AB
Mats Leifland                Peab AB
Bo Jansson                  Skandia Liv

Till valberedningens ordförande har utsetts Bo Jansson.

Sammankallande för valberedningen är styrelsens ordförande Henry Klotz.

För ytterligare information kontakta gärna Bo Jansson, ordförande i valberedningen, på telefon 070-590 84 42 eller Henry Klotz, styrelsens ordförande, på telefon +44 (0)7766 205 145.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se