Hemtex

Valberedning i Hemtex utsedd

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 13:13 CET

Valberedningen ska enlig de principer för valberedningen som fastslogs på årsstämman 2009 bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerandes de till röstetalet tre största aktieägarna.

Inför årsstämman 2010 har Hemtex valberedning fått följande sammansättning:
• Per Wiberg, styrelseordförande i Hemtex AB
• Fredrik Hägglund, Hakon Invest AB
• Peter Sigfrid, AB Industrivärden
• Nils Kloumann Selte, Bomax AS

Totalt representeras härmed cirka 86 procent av bolagets aktier i valberedningen.

Årsstämma hålls i Borås den 12 april 2010.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@hemtex.se eller med brev till adressen: Hemtex AB, Valberedningen, Box 495, 503 13 Borås, senast den 1 mars 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59.


Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 213 butiker i januari 2010, varav 146 i Sverige, 39 i Finland, 12 i Danmark, 12 i Norge, 2 i Estland och 2 i Polen. Av butikerna är 188 ägda av Hemtexkoncernen och 25 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,36 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 oktober 2009 till totalt 1,31 miljarder