Hemtex

Valberedning i Hemtex utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:17 CEST

Valberedningen ska enlig de principer för valberedningen som fastslogs på årsstämman 2010 bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter representerandes de till röstetalet tre största aktieägarna.

Inför årsstämman 2011 har Hemtex valberedning fått samma sammansättning som inför föregående årsstämma:

  • Per Wiberg, styrelseordförande i Hemtex AB

  • Fredrik Hägglund, Hakon Invest AB

  • Peter Sigfrid, AB Industrivärden

  • Nils Kloumann Selte, Bomax AS

Totalt representeras härmed cirka 86 procent av bolagets aktier i valberedningen. Årsstämma hålls i Borås den 12 april 2011 kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@hemtex.se eller med brev till adressen: Hemtex AB, Valberedningen, Box 495, 503 13 Borås, senast den 1 mars 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med butiker i Sverige, Finland och Estland. Av butikerna är 185 ägda av Hemtexkoncernen och 23 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,34 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2009 till totalt 1,30 miljarder kronor.