Intrum Justitia AB

Valberedning i Intrum Justitia AB

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 14:52 CEST

Vid Intrum Justitia AB:s årsstämma den 25 mars 2010 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att, före tredje kvartalets utgång, bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen.

Efter kontakt med bolagets fem största aktieägare har följande ledamöter utsetts:

• Philip Wendt utsedd av Länsförsäkringar fonder (7,2 procent av kapital och röster)
• Hans Hedström utsedd av HQ fonder (6,1 procent av kapital och röster)
• Mats Gustafsson utsedd av Lannebo fonder (4,8 procent av kapital och röster)
• Conny Karlsson utsedd av CapMan Oyj (4,3 procent av kapital och röster)
• KG Lindvall utsedd av Swedbank Robur fonder (4,2 procent av kapital och röster)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 26,6 procent av kapital och röster i bolaget. Ovan nämnda ägarförhållanden baseras på för bolaget kända förhållanden samt totalt antal utgivna aktier i bolaget inklusive återköpta aktier.

Valberedningen kommer att ledas av en av dess ledamöter. Frågor att behandla för valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 26 november 2010 genom e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2011 samt på bolagets webbplats.

Årsstämma i Intrum Justitia AB kommer att hållas torsdagen den 31 mars 2011,
kl 16:00 i Kammarsalen, Berns Salonger, Stockholm.

För ytterligare information kontakta gärna:

Lars Wollung
VD och koncernchef
Tel: 08 546 102 00

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 070 267 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 400 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com