Intrum Justitia AB

Valberedning i Intrum Justitia AB

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:25 CEST

Vid Intrum Justitia AB:s årsstämma den 25 april 2012 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

• Mats Gustafsson utsedd av Lannebo Fonder (5,6 procent av kapital och röster)
• Hans Hedström utsedd av Carnegie Fonder (5,2 procent av kapital och röster)
• Karl Åberg utsedd av CapMan Oyj (4,5 procent av kapital och röster)
• Anders Rydin utsedd av SEB Fonder (3,0 procent av kapital och röster)
• Pia Axelsson utsedd av Fjärde AP-fonden (2,9 procent av kapital och röster)


Valberedningen representerar tillsammans cirka 21,2 procent av kapital och röster i bolaget.

Valberedningen kommer ledas av en av dess ledamöter. De frågor som ska behandlas av valberedningen samt riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 7 december 2012 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2013 samt på bolagets webbplats.

Årsstämma i Intrum Justitia AB kommer att hållas onsdagen den 24 april 2012,
kl 15:00 på Summit, Grev Turegatan, Stockholm.

För ytterligare information kontakta gärna:
Annika Billberg
IR & Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03, 0702 67 97 91
E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.