Nobia AB

Valberedning i Nobia

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 16:26 CEST

Ägare, representerande 26,7 procent av kapital och röster i Nobia, har utsett en valberedning med uppgift att till bolagsstämman 2006 föreslå:

val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
beslut om principer för utseende av valberedning, samt
ordförande vid ordinarie bolagsstämma.

Valberedningen har nedanstående sammansättning:

Erik Törnberg, Öresund
KG Lindvall, Robur
Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden
Fredrik Palmstierna, SäkI
Hans Larsson, styrelsens ordförande

Aktieägare i Nobia är välkomna med synpunkter och förslag till valberedningen.

Nobia AB
2005-10-05

För förslag och ytterligare information, kontakta:
Erik Törnberg, valberedningens ordförande, tel. 08-402 33 00, mobil 070-462 4501.

Med post: Nobia AB, Valberedningen, Box 70376, 107 24 Stockholm

Nobia är Europas ledande köksinteriörföretag. Koncernen arbetar med starka varumärken på ett flertal europeiska marknader. Försäljningen sker i huvudsak genom specialiserade köksbutiker, som drivs i egen regi eller genom franchisetagare. Nobia leder konsolideringen av den europeiska köksbranschen, och skapar lönsam tillväxt genom att med ett industriellt angreppssätt genomföra effektiviseringar och förvärv. Koncernen omsatte 11,3 miljarder kronor under 2004 och har cirka 6 700 anställda. Nobia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.