Strålfors AB

Valberedning i Strålfors utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:03 CEST

Vid Strålfors bolagsstämma den 3 maj 2005 beslutades att inför ordinarie bolagsstämma 2006 tillsätta en valberedning bestående av representanter för de fyra största aktieägarna samt Strålfors styrelseordförande.

Ägarrepresentanterna har nu utsetts och valberedningen består av Björn Parkander (representant för familjen Parkander), Caroline af Ugglas (Skandia), Mats Tunér (SEB:s fonder), Åsa Nisell (Roburs fonder) samt Åke Fredriksson (styrelseordförande i Strålfors).

Björn Parkander har utsetts till ordförande för valberedningen.

För ytterligare information kontakta:

Åke Fredriksson
Styrelseordförande

Mobil: 070-575 8115

Strålfors är ett IT-fokuserat Business-to-Businessföretag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen omsätter 3,1 miljarder SEK och har verksamhet i 12 länder och 1900 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984.