Teleca AB

Valberedning i Teleca utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 08:44 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma i Teleca 2005 beslutades att styrelsens ordförande skall sammankalla en nomineringskommitté – valberedning, bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget baserat på ägandet i slutet av september månad 2005.

Till valberedning har nu utsetts:
- Dan Olofsson
- AMF Pension, representerad av Sten Kottmeier
- Konstantin Caliacmanis
- Per Lindberg
- Didner & Gerge Aktiefond, representerad av Henrik Didner


För ytterligare information, kontakta:
- Dan Olofsson, styrelsens ordförande, Teleca AB, 040-665 90 00

Teleca är ett internationellt telekom- och IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 3 000 anställda och verksamhet i 16 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se