Trelleborg AB

Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2008 10:19 CEST

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 28 april 2008 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelsen att föreläggas årsstämman 2009 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen: 
Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse 
Ramsay Brufer, Alecta 
Lars Öhrstedt, AFA Försäkring 
Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond 
KG Lindvall, Swedbank Robur fonder 

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2009 klockan 17.00. 

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-mail till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen. 


För ytterligare information kontakta gärna: 
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com 
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com 


Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-10-23, klockan 08.30. 

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2007 cirka 31 miljarder kronor och har cirka 25 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com