Trelleborg AB

Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2009

Pressmeddelande   •  Okt 23, 2008 10:19 CEST

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 28 april 2008 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelsen att föreläggas årsstämman 2009 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen: 
Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse 
Ramsay Brufer, Alecta 
Lars Öhrstedt, AFA Försäkring 
Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond 
KG Lindvall, Swedbank Robur fonder 

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 23 april 2009 klockan 17.00. 

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-mail till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen. 


För ytterligare information kontakta gärna: 
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com 
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com 


Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om 
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-10-23, klockan 08.30. 

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2007 cirka 31 miljarder kronor och har cirka 25 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com

 

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.