Trelleborg AB

Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2011

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 09:35 CEST

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 20 april 2010 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2011 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:

Rolf Kjellman, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse

Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder

Ramsay Brufer, Alecta

Johan Held, AFA Försäkring

Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 20 april 2011 klockan 17.00.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-mail till valberedningen@trelleborg.com, eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.

För ytterligare information kontakta gärna:


Media:
Presschef Mikael Sjöblom, 0410  67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com

Investerare/analytiker:
IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

Trelleborg
är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte år 2009 cirka 27 miljarder kronor och har cirka 20 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2010-10-20, klockan 08.30.

Koncernen omsätter cirka 27 miljarder kronor och har 20 000 anställda i över 40 länder. Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige. Koncernchef är Peter Nilsson, styrelseordförande är Anders Narvinger.Trelleborg AB grundades 1905. Med 100 år bakom oss kännetecknas vår historia, liksom vår framtid, av ständig kvalitetssträvan och passionen för att hitta nya lösningar på komplexa problem.