Trelleborg AB

Valberedning i Trelleborg AB inför bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:47 CEST

Vid Trelleborg AB:s ordinarie bolagsstämma den 26 april 2005 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman 2006 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:
Didrik Normark, Henry och Gerda Dunkers Stiftelse
Ramsay Brufer, Alecta
Lars Öhrstedt, AFA/TFA
Torsten Johansson, Handelsbanken Fonder
Mats Lagerqvist, Robur

Bolagsstämman kommer att hållas den 25 April 2006.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan vända sig till styrelseorförande Anders Narvinger på e-post anders.narvinger@teknikforetagen.se

eller till någon av valberedningens representanter på följande e-postadresser:

normark.didrik@telia.com
mats.lagerqvist@robur.se
ramsay.brufer@alecta.com
tojo04@handelsbanken.se
lars.ohrstedt@afa.se

För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsdirektör Mikael Byström, 0410 -
670 37 alt.0708 - 55 21 69 eller biträdande informationsdirektör Viktoria Bergman 0410-670 94, alt. 0708-47 57 33.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 23 miljarder kronor och har cirka 22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered System, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com