Wihlborgs Fastigheter AB

Valberedning i Wihlborgs inför bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:13 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april 2005, beslutades att Wihlborgs valberedning ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2005. I valberedningen ska även ingå representant för de mindre aktieägarna, företrädda av Aktiespararna. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Anders Silverbåge, Brinova Fastigheter AB
Magnus Wärn, AMF Pension
Erik Törnberg, Investment AB Öresund
Leif Franzon, Aktiespararna

Valberedningen skall bl.a. lämna förslag till styrelseledamöter.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Malmö onsdagen den 26 april 2006.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@wihlborgs.se eller brev till Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.

Wihlborgs Fastigheter AB


För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas
bokförda värde uppgår till 7,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 828 mkr.