Billerud AB

Valberedning inför 2006 års ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:59 CEST

Valberedningen inför 2006 års ordinarie bolagsstämma har utsetts, bestående av Michael M.F. Kaufmann, Frapag Vermögensverwaltung, Cecilia Lager, SEB fonder och SEB Trygg Liv samt Torsten Johansson, Handelsbanken Kapitalförvaltning. Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud AB, är sekreterare.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med nomineringskommittén kan vända sig till Ingvar Petersson per e-mail ingvar.petersson@billerud.com eller per post under adress Billerud AB, Box 703, 169 27 Solna.

Stockholm den 28 oktober 2005
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvar Petersson, Styrelseordförande Billerud AB, 070 595 76 05


Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper. En konsekvent satsning på attraktiva marknadssegment och ett starkt kundfokus är hörnstenar i Billeruds strategi. Billerud fokuserar på kraftpapper och wellråvaror och har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Produktionsanläggningarna är bland de mest kostnadseffektiva i Europa för dessa produkter.