ORC Software AB

Valberedning inför årsstämma 2007 kompletteras

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 15:24 CET


Inför Orc Softwares årsstämma 2007 meddelas härmed att Orc Softwares
valberedning bildats och kompletterats med ytterligare medlem. Valberedningen
ska bland annat arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman
2007 för beslut.

Följande valberedning har bildats och kompletterats med representant från
Catella Kapitalförvaltning mot bakgrund av Catellas ökade innehav i Orc
Software:

Björn Lind (SEB Fonder)
Magnus Eidemo (Skandia Liv)
Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning)
Magnus Böcker (OMX)

Valberedningen har till uppgift att framlägga förslag rörande sammansättningen
av Orc Softwares styrelse, styrelsearvode, ordförande vid bolagsstämma, val av
revisorer och revisorsarvode.

Valberedningen har sammansatts baserat på de fem största ägarna enligt VPCs
ägarförteckning den 31 oktober 2006. I samråd med de fem största ägarna har
ovanstående fyra representanter valts.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 25 april.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till
valberedningen på e-post nominatingcommittee@orcsoftware.com eller via bolagets
postadress, Orc Software, Att: Valberedningen, Box 7742, 103 95 Stockholm. För
att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt
bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2006.

Stockholm den 13 november 2006

Orc Software AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Charlotta Wahlström, Investor relations, tel: +46 8 407 38 50
Orc Software erbjuder teknologi för avancerad handel, market making och mäkleri.
Den avancerade plattformen ger direktaccess till över 100 marknader och
möjligheter att handla flera olika tillgångsklasser och i olika valutor.

Bland Orc Softwares kunder finns investmentbanker, trading- och market
makingfirmor, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder. I februari
2006 förvärvade Orc Software australiensiska Cameron Systems, världens ledande
leverantör av FIX-plattformar.

Orc Software grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget har
över 400 kunder i 33 länder och är noterat på Stockholmsbörsen (SSE: ORC). Under
2005 uppgick företagets omsättning pro forma till 322 miljoner kronor.
www.orcsoftware.com