Billerud AB

Valberedning inför årsstämma 2011

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:10 CET

Enligt beslut vid Billerud AB:s årsstämma den 4 maj 2010 har styrelsens ordförande kontaktat de största aktieägarna och efter dessa kontakter har en valberedning tillsatts.

Valberedningen har nedanstående sammansättning:
Michael M.F. Kaufmann, Frapag Beteiligungsholding AG, ordförande
Hans Ek, SEB Fonder och SEB Trygg Liv
Björn Franzon, Swedbank Robur Fonder

Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud AB, är sekreterare i valberedningen.

Aktieägare är välkomna med förslag och synpunkter till valberedningen på e-post valberedningen@billerud.com eller per post under adress Valberedningen, Billerud AB, Box 703, 169 27 Solna.

Årsstämman 2011 äger rum den 4 maj 2011 på Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ingvar Petersson, styrelseordförande Billerud AB, 070-595 76 05


Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 08.45 den 1 november 2010.

Billeruds affärsidé är att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.