ORC Software AB

Valberedning inför årsstämma 2011 utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 14:48 CET

Inför Orc Softwares årsstämma 2011 meddelas härmed att Orc Softwares valberedning bildats. Valberedningen ska bland annat arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman 2011 för beslut.

Följande valberedning har bildats i enlighet med reglerna antagna vid årsstämman 2010:

Anders Rydin (SEB Investment Management)
Kerstin Stenberg (Swedbank Robur Fonder)
Staffan Persson (Zimbrine Holding BV)
Frank Larsson (Handelsbanken Fonder)
Markus Gerdien (Styrelseordförande Orc Software AB)

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 3 maj.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post nominatingcommittee@orcsoftware.com eller via bolagets postadress, Orc Software, Att: Valberedningen, Box 7742, 103 95 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2011.

Stockholm den 3 november 2010

Orc Software AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Christine Blinke, VP of Marketing & Investor Relations, tel: +46 8 506 477 21

Om Orc Software
Orc är en ledande leverantör av teknik och tjänster till den globala finansbranschen. Orc erbjuder avancerade lösningar för handel och marknadsaccess som används av trading- och market making-firmor, investmentbanker, hedgefonder och mäklarhus över hela världen.

Orc utvecklar och marknadsför de verktyg som krävs för att bygga lönsamma verksamheter inom finansiell handel och mäkleri på dagens marknader som präglas av hårt konkurrenstryck och snabba förändringar. Orcs lösningar finns tillgängliga både genom mjukvara och i form av kompletta, driftade tjänster.

Företagets styrka vilar på en gedigen erfarenhet och kunskap inom finansiell handel. Denna ligger till grund för lösningar som Orc Trading och Orc Brokerage, vilka bland annat erbjuder starka analysfunktioner, oöverträffad marknadstäckning, stöd för högfrekvenshandel och automatiserad handel, extremt låg fördröjning och effektiv riskhantering.

Genom affärsområdet Neonet erbjuder Orc även sofistikerade, neutrala mäkleritjänster till professionella marknadsaktörer, med kunder i över 20 länder. Genom dotterbolaget CameronTec är Orc den ledande leverantören av infrastruktur och snabb konnektivitet för FIX-baserad handel.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Orc Software är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (SSE: ORC).

Ytterligare information finns på www.orcsoftware.com.