Swedbank

Valberedning inför årsstämman 2011

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 10:56 CEST

Swedbanks årsstämma kommer att hållas fredagen den 25 mars 2011 på Cirkus i Stockholm.

Valberedningen består av följande personer:

Lennart Anderberg, utsedd av ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter, tillika ordförande i valberedningen
Christer Gardell, utsedd av ägargruppen Cevian
Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB
Anders Sundström, utsedd av ägargruppen Folksam
Rose Marie Westman, utsedd av Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till stämmoordförande, ordförande i styrelsen, övriga ledamöter i styrelsen samt styrelse- och revisionsarvode och förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen skall göra detta skriftligen senast den 7 januari 2011 under följande adress:

Valberedningen
c/o Swedbank AB
Valberedningens sekreterare, H12
105 34 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida i samband därmed.


För ytterligare information:
Lennart Anderberg, valberedningens ordförande, tfn 073 226 00 59
Thomas Backteman, kommunikationsdirektör, tfn 070 311 166
Anna Sundblad, presschef, tfn 070 321 3995

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth.” Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 9,5 miljoner privatkunder och ca 535 000 företagskunder med nära 400 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 30 juni 2010 uppgick balansomslutningen till 1 905 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se