Wihlborgs Fastigheter AB

Valberedning inför årsstämman 2013

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 10:56 CEST

Vid årsstämman den 26 april 2012 beslutades att Wihlborgs valberedning som bland annat skall lämna förslag till styrelseledamöter, skall bestå av företrädare för de tre största aktieägarna som önskar delta, jämte en representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2012, och består av:

Gustaf Hermelin (Brinova Fastigheter AB)

Anders Rydin (SEB Fonder)

Mats Qviberg (familjen Qviberg)

Krister Eurén (de mindre aktieägarna)

Valberedningen representerar tillsammans 16,5 procent av utestående aktier i Wihlborgs.

Årsstämman kommer att hållas i Malmö tisdagen den 23 april 2013.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med post eller e-mail till, valberedningen@wihlborgs.se eller med brev till Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen.Företaget grundades ursprungligen i Malmö 1924 av byggmästare O P Wihlborg.

Hemsida

Media