Alpcot Agro

Valberedning inför Alpcot Agros årsstämma 2011

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 17:24 CET

I enlighet med beslut vid årsstämman 2010 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2011.

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2011 lämna förslag rörande sammansättningen av Alpcot Agros styrelse med mera, ingår Bengt Hellström, som representerar Tredje AP-fonden, Björn Lindström, som representerar Finvestock m.fl., Thomas Ehlin, som representerar Nordea Fonder, Katre Saard, som representerar Alpcot Capital Management m.fl. och Joakim Ollén, styrelseordförande i Alpcot Agro.

Årsstämman är preliminärt planerad att äga rum torsdagen den 19 maj 2011.

Stockholm, 24 november, 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lindström, VD. Tel: 44 79798 55556

Om Alpcot Agro AB (publ)
Alpcot Agro är ett svenskt aktiebolag som grundades 2006. Bolagets målsättning är att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom att förvärva och bruka jordbruksmark i Ryssland och andra OSS-stater. Aktierna i Alpcot Agro är noterade på First North under kortnamnet ALPA och bolagets Certified Adviser är Remium. Ytterligare information finns på www.alpcotagro.com.