Logica CMG (wm-data)

Valberedning inför bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 08:52 CEST

I enlighet med beslut på WM-datas bolagsstämma den 12 april 2005 meddelas härmed sammanställningen av valberedningen inför WM-datas bolagsstämma 2006.

Valberedningens ledamöter:
Adine Grate Axén, Investor AB
Thord Wilkne
Björn Lind, SEB Fonder
Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder AB

Valberedningens ordförande är Adine Grate Axén, Investor AB.

Valberedningen representerar tillsammans cirka 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Om kretsen av de till röstetalet största aktieägarna väsentligt ändras kommer valberedningens sammansättning förändras för att reflektera detta.

Ordinarie bolagsstämma för WM-data AB kommer att hållas torsdag den 6 april 2006.

Frågor att behandla för valberedningen finns beskrivet på hemsidan, www.wmdata.se under rubriken Ekonomi/Bolagsstyrning.

Aktieägare som önskar lämna förslag till WM-datas valberedning kan vända sig till valberedningen på e mail: valberedning@wmdata.se eller på adress WM-data, att: Valberedningen, Box 27030, 102 51 Stockholm.

WM-data AB

För ytterligare information:
Camilla Öberg, Investor Relations, WM-data AB, tel: 08-671 02 41, e-post: camilla.oberg@wmdata.se

WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Genom ett brett utbud av design- och IT-relaterade tjänster skapar vi ökad effektivitet och konkret nytta för våra kunder. Omsättningen uppgår till ca 10 miljarder SEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se