Fabege AB

Valberedning inför bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 14:23 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005 beslutades att Fabeges valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2005. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Anders Silverbåge, Brinova Fastigheter AB
Erik Törnberg, Investment AB Öresund
Magnus Wärn, AMF Pension
Jan Andersson, Robur

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 4 april 2006.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 888, 131 25 Nacka.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,1 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.