Swedbank

Valberedning inför bolagsstämman 2006

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 15:49 CEST

FöreningsSparbankens ordinarie bolagsstämma (Årsstämma) kommer att hållas den 25 april 2006 i Malmö.

Valberedningen består av följande personer.

Ramsay Brufer representant för Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt

Ulf Christoffersson representant för Fristående Sparbanker och Sparbankernas Riksförbund

Jan-Erik Erenius representant för AMF Pension

Allan Karlsson representant för Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltningsaktiebolag och Sparbanksstiftelser

Carl Eric Stålberg ordförande i styrelsen i FöreningsSparbanken

Vid det första mötet kommer ordförande i valberedningen att utses.

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska dessutom lämna förslag till arvodering av revisorerna.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bankens hemsida i samband därmed.

Ytterligare information:

Carl Eric Stålberg, styrelseordförande, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 912 96

Cecilia Hernqvist, styrelsens sekreterare, tfn 08-585 913 23