Concordia Maritime AB

Valberedning inför Concordia Maritimes ordinarie bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:34 CEST

Vid 2005 års bolagsstämma antogs ett förslag om valberedning. Valberedningen skall fram till 2006 års stämma arbeta fram förslag, förutom till styrelse, på:

• Förslag till stämmoordförande
• Förslag till styrelseordförande
• Förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter

Valberedningen skall enligt stämmobeslutet bestå av styrelsens vice ordförande och en representant för envar av de två största aktieägarna. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot skall den aktieägare som därefter är den till rösteantalet största ägaren utse ledamot. Dessa representanter skall inte vara styrelseledamöter. Ordförande i valberedningen skall vara representanten för den största aktieägaren.

Valberedning

Ordförande Karl-Magnus Sjölin, Representerar Stena Sessan Rederi AB
Ledamot Nils Petter Hollekim, Representerar Odin fonder
Ledamot C. Mikael von Mentzer, Vice ordförande Concordia Maritime


Synpunkter kan lämnas till: Karl-Magnus Sjölin, Stena Sessan Rederi AB, Box 2181, 403 13 Göteborg

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på O-listan på Stockholms Fondbörs.

Under 2003 beställdes sex tankfartyg som kommer att byggas i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, P-MAX, är produkttankfartyg på cirka 49.900 dwt.

MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Utöver lagkraven på dubbelskrov har fartygen ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem.

Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75.000 dwt i vilket bolaget har en femtioprocentig ägarandel.

Samtliga fartyg i beställning kommer att levereras under en tvåårsperiod med början i årsskiftet 2005/2006.

Concordia Maritime hyr också in två VLCC om vardera 313.000 dwt på fem år. Dessa fartyg, V-MAX, som togs i trafik 2001 byggdes ursprungligen för Concordia och är de första fartygen byggda enligt MAX-konceptet.

INNOVATION AND PERFORMANCE
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.