Dagon AB

Valberedning inför Dagons årsstämma 2011

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 15:02 CEST

Vid årsstämman den 19 april 2010 beslutades att Dagons valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fem största aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen samt de ägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2010, och består av:

Carina Schönhult (Cormac Förvaltning AB)
Rikard Svensson (Arvid Svensson Invest AB)
Håkan Linde (Tibia Konsult AB)
Mikael Larsson (L & P Länsberg och Partner Aktiebolag)
Berit Persson (Ateneum Aktiebolag)

Årsstämman kommer att hållas i Malmö i april 2011.

Som aktieägare kan du lämna förslag till valberedningen. Det gör du genom att maila till valberedningen på,
valberedningen@dagon.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040-607 48 39

Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på cirka 5,5 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. Dagonaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.