IFS

Valberedning inför IFS årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 14:30 CEST

Vid årsstämman 2008 beslöts att inrätta en valberedning, som skall gälla intill nästa valberedning har utsetts, med uppgift att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt val av ordförande vid årsstämman. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, en representant för bolagets huvudägare, en representant vardera för de två största institutionella aktieägarna i bolaget samt en representant för grundargruppen.

Huvudägarens representant ansvarar för att sammankalla och leda valberedningens arbete.

Representanter:

Gustaf Douglas för bolagets huvudägare, familjen Douglas och Förvaltnings AB Wasatornet

Ulf Strömsten, Catella fonder

Sverre Bergland, DnB NOR fonder

Bengt Nilsson, grundargruppen

Anders Böös, IFS styrelseordförande

Om IFS

IFS är ett börsnoterat bolag grundat 1983, som utvecklar, levererar och implementerar IFS ApplicationsTM, ett helt integrerat komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS har över 2000 kunder i 54 länder. Bolaget fokuserar på sju branscher: flyg och försvar, fordonsindustri, tillverkning, processindustri, entreprenad och service, handel och logistik samt energi och telekom. IFS har 2600 anställda och nettoomsättningen uppgick till 2,4 Miljarder kr 2007.

Mer information om IFS finns www.IFSWORLD.com.

IFS Applications is a trademark of Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ). All other referenced company or product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

IFS, Box 1545, SE-581 15 Linköping, Sweden - Phone: +46 13 460 40 00 - Fax: +46 13 460 40 01 Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) is a limited liability company registered in Linköping, Sweden. Corporate identity number: 556122-0996