Intrum Justitia AB

Valberedning inför Intrum Justitias ordinarie bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 16:56 CEST

Vid Intrum Justitia AB:s ordinarie bolagsstämma den 27 april 2005 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att, vid tredje kvartalets utgång, bilda en valberedning genom att sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget.

Efter kontakt med bolagets fem största aktieägare har nomineringar inkommit från fyra av dessa fem aktieägare i enlighet med följande:

 Björn Fröling, Parkerhouse Investment, (10,4 procent av kapital och röster),
 Christer Gardell, Cevian Capital, (10,1 procent av kapital och röster),
 Göran Espelund, Lannebo fonder, (5,6 procent av kapital och röster) samt
 Adam Gerge, Didner & Gerge, (4,9 procent av kapital och röster).

Så snart den femte aktieägaren nominerat sin ledamot kommer uppgifter om denna att offentliggöras i ett pressmeddelande. Valberedningen kommer att ledas av en av dess ledamöter, dock inte av någon i valberedningen ingående styrelseledamot.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den
1 december 2005 genom e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman 2006 samt på bolagets webbplats.

Ordinarie bolagsstämma i Intrum Justitia AB kommer att hållas tisdagen den 25 april 2006,
kl 16.00. Plats: World Trade Center i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Anders Antonsson, informationschef
Tel: 08-546 102 06, mobil: 0703-367 818
E-post: a.antonsson@se.intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande koncern för tjänster inom kreditadministration. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 900 anställda i 22 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia AB (symbol: IJ) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 juni 2002 och dess Attract40-segment från och med juli 2004.
Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com