OEM International AB

Valberedning inför OEM International AB:s årsstämma 2010 utökas

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 09:08 CET

Valberedningen utökas med Bengt Stillström, representerande Traction AB.

Efter denna utökning består valberedningen av Jan Svensson, ordförande, Orvar Pantzar,
Hans Franzén, Agne Svenberg och Bengt Stillström.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande Jan Svensson tel. 031-89 17 90 alternativt e-post jan.svensson@latour.se

Årsstämma i OEM International AB kommer att hållas måndag 26 april 2010, i Tranås.

Tranås den 14 januari 2010

OEM International AB (publ)

För ytterliggare information kontakta Jan Svensson, Styrelseordförande OEM International AB,
telefon 031-89 17 90

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 26 rörelsedrivande enheter i 13 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. För mer information - se www.oem.se