Cardo AB

Valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 14:11 CEST

Enligt beslut på bolagsstämman i Cardo den 11 april 2005 skall inför varje ordinarie stämma utses en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 30 september varje år. Den som representerar bolagets största ägare skall vara ordförande i valberedningen. Näst största aktieägaren i Cardo, If Skadeförsäkring, har avböjt deltagande i valberedningen och rätten att utse en representant har i enlighet med bolagsstämmans beslut därmed övergått till den största aktieägare per den 30 september som inte utsett representant i valberedningen.

Den valberedning som utsetts inför ordinarie bolagsstämma år 2006 består av:

Ulf Lundahl (ordförande), L E Lundbergföretagen AB, Stockholm
Britt Reigo, Robur fonder, Stockholm
Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden, Stockholm
Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Cardo

Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode kan skickas antingen till ledamot i valberedningen eller till bolaget för vidare befordran till valberedningen.


Malmö den 17 oktober 2005

Cardo AB (publ)


Cardo är en internationell verkstadskoncern med starka positioner inom områdena port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening samt system för massa- och pappersindustrin. Dotterbolag finns i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa.