Semcon

Valberedning Semcon AB

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:19 CEST

Till valberedning i Semcon AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2010:

  • Hampus Ericsson, ordförande i valberedningen, JCE Group
  • Erik Sjöström, Skandia Liv
  • Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder
  • Hans-Erik Andersson, ordförande Semcon AB

Frågor till valberedningen mejlas till; valberedning@semcon.se

Rapportering 2010/11:

Delårsrapport för kvartal 3:
22 oktober 2010

Bokslutskommuniké:
10 februari 2011

Delårsrapport för kvartal 1:
28 april 2011

Årsstämma
28 april 2011

Delårsrapport för kvartal 2:
15 juli 2011

Delårsrapport för kvartal 3:
27 oktober 2011

För mer information, kontakta:
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, +46 (0)704 47 28 19

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2010 kl 12:30.