Semcon

Valberedning Semcon AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 15:15 CEST

Årsstämman för Semcon kommer att hållas på bolagets huvudkontor tisdagen den 28 april 2015. Förslag till valberedningen e-postas till: valberedning@semcon.se.
Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast måndagen den 2 mars 2015.

Rapportering 2014/15:Delårsrapport för kvartal 3: 21 oktober 2014

Bokslutskommuniké 2014: 5 februari 2015

Delårsrapport för kvartal 1: 28 april 2015

Årsstämma: 28 april 2015

Delårsrapport för kvartal 2:16 juli 2015

Delårsrapport för kvartal 3: 22 oktober 2015

Bokslutskommuniké 2015:11 februari 2016

För mer information, kontakta:

Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon,0704‐472819

Informationen är sådan som Semcon ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2014 kl.15:00.


Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic,
Engineering Services Germany, Engineering Services International och Product Information. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och Ryssland.