G & L Beijer AB

Valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 15:43 CEST

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisors¬arvoden att föreläggas ordinarie bolagsstämma den 28 april 2006. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Peter Jessen Jürgensen (ordförande i Beijers styrelse)
Peter Rönström (Lannebo Fonder)
Erik Sjöström (Skandia Liv)

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till
G & L Beijer ABs styrelse kan vända sig till Peter Rönström, Lannebo Fonder,
telefon: 08-562 25 200, e-post: peter.ronstrom@lannebofonder.se


Malmö den 17 oktober 2005
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91