Beijer Electronics AB

Valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 09:52 CEST

Beijer Electronics har nu, i enlighet med tidigare bolagsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande och styrelse- samt revisorsarvoden, att föreläggas ordinarie bolagsstämma den 25 april 2006.

Bolagsstämmobeslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelseordföranden. Ordföranden, som inte får vara styrelseledamot, skall utses av den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Bert Åke Eriksson, Stena Sessan
Mats Tunér, SEB Fonder
Mats Andersson, Skandia Liv
Ulf Hedlundh, Svolder, ordförande och sammankallande i valberedningen


Malmö 2005-10-05

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till Beijer Electronics styrelse
kan vända sig till ledningsassistent Annika Johnsson på e-post annika.johnsson@beijer.se alternativt
telefon 040-35 86 55.

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller
mobiltel 0706-35 86 10.

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Finland, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.