PartnerTech AB

Valberedning utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:22 CEST

PartnerTech AB har nu, i enlighet med 2005 års bolagsstämmobeslut, utsett en valberedning med ansvar för nominering av kommande styrelseledamöter, styrelseordförande samt ersättning till dessa, att föreläggas ordinarie bolagsstämman den 26 april 2006.

Bolagsstämmobeslutet 2005, innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningens ordförande utses från den röstmässigt störste aktieägaren.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Patrik Tigerschiöld, Skanditek Industriförvaltning, ordförande och sammankallande i valberedningen
Henrik Söderberg, Livförsäkrings AB Skandia
Peter Rönström, Lannebo Fonder


Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till PartnerTechs styrelse kan vända sig till ledningsassistent Jannike Linné på e-post jannike.linne@partnertech.se alternativt telefon 040-102640.

För ytterligare information:
Jonas Arkestad, CFO PartnerTech AB, tfn. 040-10 26 42 eller
Jonna Opitz, Investor Relations PartnerTech AB, tfn. 040-10 26 43

PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 500 medarbetare, omsatte de senaste 12 månaderna 2 miljarder kronor och är noterat på Attract40-listan vid Stockholmsbörsen. (www.partnertech.se)