Beijer Electronics AB

Valberedning utsedd - Beijer Electronics

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 14:29 CEST

Beijer Electronics har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer samt styrelse- och revisorsarvoden, att föreläggas årsstämman den 20 april 2009.

Årsstämmobeslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelseordföranden. Ordföranden, som inte får vara styrelseledamot, skall utses av den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, Svolder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Hans Forssman, Skandia Liv
Mauritz Sahlin, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till Beijer Electronics styrelse kan vända sig till koncernledningsassistent Annika Johnsson på e-post annika.johnsson@beijerelectronics.se alternativt telefon 040-35 86 55. Direktkontakt kan även tas med valberedningens ordförande Mauritz Sahlin via e-post mauritz@eligo.se eller telefon 0705-37 11 01.

Beijer Electronics är ett expansivt företag med lång erfarenhet inom automation. Bolaget utvecklar och säljer konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med dotterbolag i 14 länder, drygt 600 anställda och en omsättning på över 1 miljard kronor per år. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista. www.beijerelectronics.se