Acando

Valberedning utsedd i Acando AB

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:34 CEST

Styrelsens ordförande har, i enlighet med beslut på årets årsstämma, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:

  • Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando
  • Börje Bengtsson på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag samt Svolder AB
  • Erik Sjöström på förslag av Skandia Liv
  • Börje Bengtsson har utsetts till valberedningens ordförande.


Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: valberedning@acando.com eller på adress:
Acando AB, att: Valberedningen, Box 5528, 114 85 Stockholm. Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2008.

 

För mer information vänligen kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando + 46 8 699 7000.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,5 miljarder kronor och har över 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se