Acando

Valberedning utsedd i Acando AB

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:14 CEST

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma. 

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer: 

  • Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando.
  • Mats O Paulsson på förslag av Alf Svedulf med familj och bolag.
  • Sven Zetterqvist på förslag av Skandia Liv.
  • Mats O Paulsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: valberedning@acando.com eller på adress:

Acando AB, Att: Valberedningen, Box 199, 101 23 Stockholm.

Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2010.

För mer information vänligen kontakta:
Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando +46 8 699 7000.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis ca 1,4 miljarder kronor och har cirka 1100 medarbetare i sex länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.se