Beijer Electronics AB

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 09:23 CEST

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande vid nästa årsstämma.

I den valberedning som har utsetts ingår följande personer:

Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Ulf Hedlundh, Svolder
Per Trygg, SEB Asset Management
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Mauritz Sahlin, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen

Valberedningens förslag angående styrelseledamöter skall presenteras i kallelsen till årsstämman den 27 april 2011 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill föreslå styrelseledamöter kan vända sig till koncernledningsassistent Annika Johnsson på e-post annika.johnsson@beijerelectronics.se alternativt telefon 040-35 86 55. Direktkontakt kan även tas med valberedningens ordförande Mauritz Sahlin via e-post mauritz@eligo.se eller telefon 0705-37 11 01.

För mer information vänligen kontakta Anders Ilstam, styrelseordförande Beijer Electronics, telefon 0706-30 76 02.

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och robust datakommunikation som utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 16 länder och en omsättning på 1,1 miljarder kronor 2009. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.se