Genovis

Valberedning utsedd i Genovis AB

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:49 CET

I enlighet med beslut vid årsstämman den 30 mars 2010 har en valberedning utsetts som består av:

Bo Håkansson

Torbjörn Fridh

Sarah Fredriksson

René in ’t Zandt

Valberedningen representerar tillsammans 30 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämman äger rum den 28 april 2011 klockan 17.00 i Genovis lokaler på Scheelevägen 22.

För ytterligare information kontakta: Sarah Fredriksson, VD Genovis AB Tel: 046-10 12 35 e-post: sarah.fredriksson@genovis.comwww.genovis.com

Genovis är ett bioteknikföretag med spetskompetens inom nanoteknik och nanopartiklar. Företagets patenterade NIMT® teknologi (NanoInducedMagneticTransfer) är utvecklad för att underlätta för LifeScience industrin att bedriva effektiv preklinisk forskning. Genovis aktie är listad på Nasdaq OMX First North och Thenberg & Kinde Fondkommission 031-745 50 00 är Certified Adviser åt Bolaget.