Softronic AB

Valberedning utsedd i Softronic AB (publ.)

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:40 CET

I enlighet med beslut fattat på Softronics ordinarie bolagsstämma 10 maj 2006, har följande personer utsetts till ledamöter i Softronics valberedning:

Rolf Jinglöv, styrelseordförande Softronic AB (sammankallande)
Stig Martín, Softronic
Petter Stillström, Traction
John Örtengren, Aktiespararna

Aktieägare är välkomna att kontakta valberedningen för att framföra idéer och förslag gällande styrelsens sammansättning inför ordinarie bolagsstämma 2007.

För mer information, vänligen kontakta:
Rolf Jinglöv, styrelseordförande, 070-520 39 10

Softronic AB (publ.) (www.softronic.se)

Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av verksamhetskritiska lösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 200 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Estland. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.