Heba Fastighets AB

Valberedningen i HEBA Fastighets AB (publ)

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:43 CEST


Till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2009 har, av de tre till röstetalet största ägarna i bolaget vid utgången av augusti 2008, utsetts: Birgitta Härnblad, representerande sig själv, Anders Ericsson, representerande Lars F Ericssons dödsbo samt Leif Mellqvist, representerande Margareta Sundström. Styrelsens ordförande, Sören Härnblad, ingår i valberedningen och är sammankallande.

Stockholm den 23 september 2008


HEBA Fastighets AB (publ)


Sören Härnblad
Styrelsens ordförande

Kontakt med valberedningen kan tas via brev till: HEBA Fastighets AB, "valberedningen", Box 17006, 104 62 Stockholm, alternativt via e-post: info@hebafast.se märkt "valberedningen".