TracTechnology AB

Valberedningen inför årsstämman 2011 i TracTechnology AB

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 16:02 CET

Vid 2010 års stämma beslutades om inrättandet av en valberedning. Enligt beslutet består valberedningen av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet två största ägarna vilka önskar utse sådan.

Valberedningen består av:
• Haakan B. Anderson Guldkula, representerande sig själv (valberedningens ordförande)
• Gerhard Huber, representerande sig själv
• Thorbjörn Tjäder, representerade Länsförsäkringar Jönköping
• Stefan Sallerfors, styrelsens ordförande

Tillsammans representerar valberedningens fyra ledamöter ägare med 56,3 procent av rösterna och 27,3 procent av kapitalet.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram och för årsstämman 2011 framlägga:
a) förslag till val av ordförande på årsstämman,
b) förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
c) förslag till arvode för styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
d) förslag till arvode för bolagets revisor
e) förslag till beslut om valberedning

Aktieägare som önskar framföra förslag till valberedningen kan göra så på mail-adress:
haakan.anderson-guldkula@tractechnology.se

Årsstämman i TracTechnology AB äger rum torsdagen den 5 maj, 2011.
Tid och plats meddelas senare.

För ytterligare information, kontakta:
Haakan B. Anderson Guldkula, Valberedningens ordf, TracTechnology AB,
+46(0)70 991 78 80
e-post: haakan.anderson-guldkula@tractechnology.se

Om TracTechnology AB (publ)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårbarhet, säkerhet och logistik med hjälp av RFID-teknik. Koncernen erbjuder lösningar för tillträdes- och passersystem, övervakning, betalsystem, besökssystem och liknande applikationer inom Affärsenhet TracTechSolutions. Affärsområde Livsmedelsäkerhet med MeatTrac erbjuder en komplett systemlösning som möjliggör spårning och autentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till ”köttdisken”. MeatTrac är patentskyddat i Sverige, Ryssland, EU samt USA. Läs mer på www.tractechnology.se