Sandvik AB

Valberedningens för Sandvik AB förslag till styrelse inför årsstämman 2007

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 16:28 CET

Valberedningen för Sandvik AB föreslår omval av Hanne de Mora, Georg Ehrnrooth, Sigrun Hjelmquist, Fredrik Lundberg, Egil Myklebust, Anders Nyrén, Lars Pettersson och Clas Åke Hedström, ordförande.

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden, ordförande, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Pensionskassa, Staffan Grefbäck, Alecta Pensionsförsäkring, Marianne Nilsson, Swedbank Robur samt Clas Åke Hedström, Sandviks styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Sandvik AB kommer att hållas torsdagen den 26 april 2007 kl. 17.00 på Jernvallen, Sandviken.

Ytterligare information kan erhållas av valberedningens ordförande Carl-Olof By, tel 08-66 66 400.

Sandviken den 15 februari 2007


Sandvik AB; (publ)